MOOD4 de Grillpoelier

Voor MOOD4 hebben wij verschillende advertenties gemaakt. Dit zijn voornamelijk hele pagina’s in de krant. Bij het maken van deze advertenties bewaren wij de huisstijl van MOOD4 zodat alle advertentie in 1 lijn met elkaar lopen.